Proiect Buget consolidat Orașul Salcea 2014


Proiect buget venituri proprii și subvenții Orașul Salcea 2014
Proiect buget local Orașul Salcea 2014
Cofinanțare apă estimare 2014 Salcea
Adrese cote defalcate 2014