Executie bugetara trimestru 3 an 2017


Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 29.09.2016
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.09.2017
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 30.09.2017
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei 30.09.2017
BILANT 30.09.2017
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2017
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2017
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL 30.09.2017
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.09.2017
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2017
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.10.2017
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2017
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30.09.2017
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2017
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2017