Hotarari ale Consiliului Local 2019


HCL nr. 1
Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de stat din Orașul Salcea pentru anul școlar 2019 – 2020
HCL nr. 2
Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvolatere a bugetului consoidat al Orașul Salcea pe anul 2018
HCL nr. 3
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 al anului 2018
HCL nr. 4
Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate faza DALI și indicatori tehnico economici pentru proiectul „Modernizare străzi Oraș, județul Suceava”
HCL nr. 5
Hotărâre privind revocarea hotărârii 42/19.12.2018 privind asocierea ORAȘULUI SALCEA ca membru fondator la înființarea „ASOCIAȚIEI LUNCA SUCEVEI” , a Actului constitutiv și Statutului „ASOCIAȚIEI LUNCA SUCEVEI”
HCL nr. 6
Hotărâre privind aprobarea asocierea ORAȘULUI SALCEA ca membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAȚIEI LUNCA SUCEVEI” , a Actului constitutiv și Statutului
HCL nr. 7
Hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință
HCL nr. 8
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru proiectul ”Extindere rețea de canalizare în sat Prelipca Orașul Salcea jud. Suceava”
HCL nr. 9
Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Salcea jud. Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr 27/27.08.1999, cu modificările și complementările ulterioare
HCL nr. 10
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Salcea nr.32 din 29.08.2017 hotătâre prin care a fost modifcată Hotărârii Consiliului Local nr.27 din 1.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitae al primarului și din serviciile publice din subordinea Orașului Salcea
HCL nr. 11
Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral în vederea demarării procedurii legale de atribuire a pajiștilor
HCL nr. 12
Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini necesar închirierii pașunilor
HCL nr. 13
Hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor economici actulizați OUG 114/2018 pentru proiectul ”Consolidare clădire fost magazin sătesc și schimbare de destinație în grădiniță/ creșă, oraș Salcea, județul Suceava”
HCL nr. 16
HCL nr. 16 - Hotarare privind corectarea anexei hotararii CL nr. 9 din 21.02.2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Salcea, judetul Suceava
HCL nr. 17
HCL nr. 17 - Hotarare privind imputernicirea primarului sa certifice hotararea si anexele hotararii de completare a inventarului public inaintate Consiliului Judetean Suceava
HCL nr. 18
HCL nr. 18 - Hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 19
HCL nr. 19 - Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul 'Construire si dotare sala sport in Oras Salcea, judetul Suceava'
HCL nr. 20
HCL nr. 20 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 21
HCL nr. 21 - Hotarare privind acceptarea unei donatii
HCL nr. 22
HCL nr. 22 - Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a suprafetei de 1755 mp teren proprietate privata a Consiliului Local Salcea si insusirea raportului de evaluare a constructiilor apartinand SC Pheonix SRL
HCL nr. 24
HCL nr. 24 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 25
HCL nr. 25 - Hotarare privind modificarea anexei aprobate prin articolul 3 al HCL nr. 23 din 26.06.2019 privind aprobarea participarii orasului Salcea in calitate de actionar fondator la construirea societatii
HCL nr.26
HCL nr. 26 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 27
HCL nr. 27 - Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul ''Etajare dispensar in vederea crearii unor spatii de locuit pentru medici Oras Salcea, judetul Suceava''
HCL nr. 28
HCL nr. 28 - Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul ''Construire anexa camin cultural Salcea in vederea depozitarii materialelor culturale, Oras Salcea''
HCL nr. 29
HCL nr. 29 - Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul ''Imprejmuire teren sport Str. Palagheni, Mereni - Oras Salcea, judetul Suceava''
HCL nr. 30
HCL nr. 30 - Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul ''Infiintare retea de distributie gaze naturale in satele Prelipca si Varatec apartinatoare Oras Salcea''
HCL nr. 31
HCL nr. 31 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 32
HCL nr. 32 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 33
HCL nr. 33 - Hotarare privind aprobarea alocarii de catre CL al Orasului Salcea a sumei de 2000 lei in vederea premierii domnului Cazacu Gabriel Ionut
HCL nr. 34
HCL nr. 34 - Hotarare privind aprobarea alocarii de catre CL al Orasului Salcea a sumei de 1500 lei in vederea premierii domnului Paval Andrei
HCL nr. 35
HCL nr. 35 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizati dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica pentru proiectul ''Reabilitarea si Modernizare Scoala Gimnaziala Cristofor Simionescu''
HCL nr. 36
HCL nr. 36 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizati dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica pentru proiectul ''Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala Aurel Stanciu''
HCL nr. 37
HCL nr. 37 - Hotarare privind aprobarea numarului de personal, a functiilor publice, a organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei orasului Salcea
HCL nr. 38
HCL nr. 38 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 39
HCL nr. 39 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul 3 al anului 2019
HCL nr. 40
HCL nr. 40 - Hotarare privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020
HCL nr. 41
HCL nr. 41 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 42
HCL nr. 42 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 43
HCL nr. 43 - Hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare al Gestiunii si mandatarea AJAC Suceava sa semneze Actul Aditional nr. 5 in numele si pe seama UAT orasul Salcea
HCL nr. 44
HCL nr. 44 - Hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ''Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava
HCL nr. 45
HCL nr. 45 - Hotarare privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT orasul Salcea si a participarii CL al UAT orasul Salcea la cofinantarea Proiectului regional
HCL nr. 46
HCL nr. 46- Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ''Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava, in perioada 2014-2020''
HCL nr. 47
HCL nr. 47 - Hotarare privind punerea la dispozitia Societatii ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investitiilor din cadrul Proiectului regional ''Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava''
HCL nr. 48
HCL nr. 48 - Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a suprafetei de 800 mp teren apartinand domeniului privat al orasului Salcea, insusirea raportului de evaluare a suprafetei de 922 mp teren
HCL nr. 49
HCL nr. 49 - Hotarare privind premierea celor care aniverseaza 50 ani de casatorie si a celor mai longevive familii
HCL nr. 50
HCL nr. 50 - Hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare familiilor aflate in situatii deosebite
HCL nr. 51
HCL nr. 51 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 52
HCL nr. 52 - Hotarare privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 in Orasul Salcea
HCL nr. 53
HCL nr. 53 - Hotarare privind aprobarea numarului de personal, a functiilor publice, a organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate a Primariei orasului Salcea
HCL nr. 54
HCL nr. 54 - Hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Salcea pentru anul scolar 2020 - 2021
HCL nr. 55
HCL nr. 55 - Hotarare privind infiintarea Parcului Industrial Bucovina I si mandatarea societatii Parcuri Industriale Bucovina S.A. in vederea obtinerii titlului de parc industrial
HCL nr. 56
HCL nr. 56 - Hotarare privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de Legea nr. 186-2013 privind construirea si functionarea parcurilor industriale, in vederea sprijinirii investitiilor ce urmeaza a fi realizate
HCL nr. 57
HCL nr. 57 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2019
HCL nr. 58
HCL nr. 58 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul 'Modernizare strada Adunarii in Oras Salcea jud. Suceava'