Hotarari ale Consiliului Local 2020


HCL nr.1 - Hotarare privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal pentru Orasul Salcea localitatea Plopeni in vederea ridicarii interdictiei de construire pe parcelele cu nr. cadastral 36936, 36743...
HCL nr.2 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr.3 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul 4 al anului 2019
4. HCL nr.4 - Hotarare privind aprobarea numarului de personal, a functiilor publice, a organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei orasului Salcea
HCL nr.5 - Hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al orasului Salcea pe anul 2020
6. HCL nr.6 - Hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei suprafete de 200 mp teren din C.F. nr. 36332 in vederea construirii unei capele mortuare cultelor neoprotestante
Extras de carte funciara pentru informare - Carte Funciara Nr. 36332 Salcea
Raport de Evaluare - Proprietate imobiliara
HCL nr.7 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestul 1 al anului 2020
HCL nr.8 - Hotarare privind rectificarea bugetului consolidat al Orasului Salcea pe anul 2020
HCL nr.9 - Hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor - acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente Programului...
HCL nr.10 - privind alegerea presedintelui de sedinta