Hotarari ale Consiliului Local


HCL nr. 1
Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de stat din Orașul Salcea pentru anul școlar 2019 – 2020
HCL nr. 2
Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvolatere a bugetului consoidat al Orașul Salcea pe anul 2018
HCL nr. 3
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 al anului 2018
HCL nr. 4
Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate faza DALI și indicatori tehnico economici pentru proiectul „Modernizare străzi Oraș, județul Suceava”
HCL nr. 5
Hotărâre privind revocarea hotărârii 42/19.12.2018 privind asocierea ORAȘULUI SALCEA ca membru fondator la înființarea „ASOCIAȚIEI LUNCA SUCEVEI” , a Actului constitutiv și Statutului „ASOCIAȚIEI LUNCA SUCEVEI”
HCL nr. 6
Hotărâre privind aprobarea asocierea ORAȘULUI SALCEA ca membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAȚIEI LUNCA SUCEVEI” , a Actului constitutiv și Statutului
HCL nr. 7
Hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință
HCL nr. 8
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru proiectul ”Extindere rețea de canalizare în sat Prelipca Orașul Salcea jud. Suceava”
HCL nr. 9
Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Salcea jud. Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr 27/27.08.1999, cu modificările și complementările ulterioare
HCL nr. 10
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Salcea nr.32 din 29.08.2017 hotătâre prin care a fost modifcată Hotărârii Consiliului Local nr.27 din 1.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitae al primarului și din serviciile publice din subordinea Orașului Salcea
HCL nr. 11
Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral în vederea demarării procedurii legale de atribuire a pajiștilor
HCL nr. 12
Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini necesar închirierii pașunilor
HCL nr. 13
Hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor economici actulizați OUG 114/2018 pentru proiectul ”Consolidare clădire fost magazin sătesc și schimbare de destinație în grădiniță/ creșă, oraș Salcea, județul Suceava”