Notificare mediu


Notificare mediu

Imbracaminte bituminoasa usoara pe

DC 63 km 6+100-7+000

(str.22 Decembrie) sat Prelipca, oras Salcea,jud.Suceava

 

NOTIFICARE

1 DATE GENERALE

1.1. Denumirea proiectului: Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC 63 KM 63+100-7+000 (str.22 Decembrie) sat Prelipca oras Salcea jud Suceava.

1.2. Amplasament:

Suprafetele de teren necesare implementarii proiectului  sunt  proprietatea Orasului  Salcea.

Drumul comunal studiat este situat in Romania , Regiunea Nord –Est , judetul SUCEAVA,oras Sacea sat Prelipca.   

1.3. Date de identificare a beneficiarului

a) Denumire beneficiar Oras Salcea judetul Suceava,Romania

b) Adresa beneficiar Oras Salcea,judetul Suceava, Romania

c) Elaboratorul studiului Proiectant de specialitate SC CONSTEEL COMPANY SRL Botosani

1.4. Incadrarea in planurile de urbanism

    Tronsonul de drum comunal studiat apartine domeniului public al oras Salcea

1.5. Incadrare in alte activitati existente

Nu este cazul

1.6. Bilantul teritorial

Terenul pe care se va executa imbracamintea bituminoasa usoara este amplasat pe drum comunal DC 63 si se afla in intravilanul oras Salcea.

 

2.DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

Clasa de importanta a lucrarii este C.

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna calendaristica.

Proiectul vizeaza realizarea unei imbracaminti bituminoase usoare  in conformitate cu NORMATIV privind conditiile de executie o imbracamintilor bituminoase usoare Indicativ CD 16-2000, in lungime de 900 metri prin executia unei imbracaminti asfaltice in doua straturi  min 7,0 cm beton asfaltic deschis BADPC20 si 4 cm uzura Bapc16.

Investitia  respecta Planul Urbanistic General al oras Salcea.

Clasa tehnica a drumurilor este V, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind proiectarea,construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul nr.46/27 ian 1998 . Drumul se va realiza cu doua benzi de circulatie cu un carosabil de 6.00 m latime incadrate cu pene ranfort si doua acostamente 2 x0,25..0,75m si o platforma de 6.50m..7,50m in functie de ampriza drumului  si o viteza de proiectare de 30 km /h. Nu exista masuratori de trafic pe acest drum. Traficul de calcul ,in vehicule etalon osii 115KN este evaluat la 0.09 m.o.s.-clasa de trafic USOR.

Lucrarea se incadreaza conf.Ord. 31/N/1995 MLPAT in clasa de importanta “C”-normala.

Astfel lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat in scopul asigurarii unor conditii normale de siguranta a circulatiei impuse de normele si normativele tehnice in vigoare.

Proiectul vizeaza urmatoarele obiective :

1.Executia unei imbracaminti bituminoase usoare.Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare urmatoarele faze :

-lucrari scarificare ,completare cu balast 0-63, reprofilare si compactare a pietruirii existente .

-asternerea unui strat de legatura BADPC20 de min 7 cm

-asternerea unui strat de uzura Bapc 16 in grosime de 4 cm.

2. Balastarea acostamentelor pe o latime de minim 10 cm si o grosime de 10 cm

3.Refacerea podetelor tubulare astfel:

   -Podete transversale tubulare D800 km 6+363,km 6+921

III MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR

1.Alimentarea cu apa –nu este cazul

2.Evacuarea apelor uzate –este asigurata de conductele de canalizare care transporta apele uzate de la consumatori catre reteaua de canalizare existenta

3.Asigurarea agentului termic-nu este cazul

COORDONATE DRUM

INCEPUT

EST=602353,3870

NORD= 679740,9060

Elevatie =265,98

SFARSIT

EST=603306,2650

NORD=679719,9470

 

Elevatie=262,99