Organigrama


DISPOZITIE privind recalculare salariilor functionarilor publici, personalului contractual si alesilor locali conform noului salariu minim garantat

Legea 153/2017
Art. 33. - (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice

Hotărâre Consiliului Local nr.27 din 31.07.2017
Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.27 din 31.07.2017

Stat de funcții Orașul Salcea
Organigrama Consiliului Local al Orașului Salcea
Hotărâre Consiliu Local