Taxe si impozite


Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/ nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice - Model 2016 ITL - 001

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice - Model 2016 ITL - 002

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice - Model 2016 ITL - 003

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice - Model 2016 ITL - 004

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice - Model 2016 ITL - 005

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Model 2016 ITL - 006

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Model 2016 ITL - 007

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice - Model 2016 ITL - 008

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice - Model 2016 ITL - 009

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local - Model 2016 ITL - 010

Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local - Model 2016 ITL - 011

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local - Model 2016 ITL - 012

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local - Model 2016 ITL - 013

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate - Model 2016 ITL - 014

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - Model 2016 ITL - 015

-declaraţia de impunere (Model 2016 ITL - 001 + Model 2016 ITL - 003 ) - 2 exemplare

-Act proprietate copie - 1 exemplar

-contract vânzare-cumpărare;

-contract donaţie;

-certificat moştenitor;

-contract de partaj;

-autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;

-ordin prefect;

-titlu de proprietate;

-sentinţa judecătorească definitivă;

-act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.

-Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie - 1 exemplar.

-Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate.

Notă: persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă au obligaţia să depună declaraţia specială de impunere (model ITL_002) şi impozitul pe clădiri va fi majorat cu 15%-100%.

-declaraţia de impunere (Model 2016 ITL - 010+Model 2016 ITL - 011) - 2 exemplare

-Act proprietate copie - 1 exemplar

-contract vânzare-cumpărare;

-contract donaţie;

-contract de partaj;

-autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;

-sentinţa judecătorească definitivă;

-act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.

-Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie - 1 exemplar.

-Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate

-Cod unic de înregistrare - 1 exemplar;

-Act constitutiv sau statual copie - 1 exemplar.

-declaraţia de impunere (Model 2016 ITL - 005 + Model 2016 ITL - 007) - 2 exemplare

-Act proprietate copie - 1 exemplar

-contract vânzare-cumpărare;factură;certificat moştenitor;declaraţie vamală;sentinţă judecătorească definitivă;act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.

-Carte de identitate a vehiculului copie - 1 exemplar;

-Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate

-Cod unic de înregistrare copie - 1 exemplar;

-Act constitutiv sau statut copie - 1 exemplar

-Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie - 1 exem

-Cerere pentru eliberare certificat fiscal (Model 2016 ITL - 008 + Model 2016 ITL - 009) - 2 exemplare;

-Taxă timbru 4 lei;

-Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.

-Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai proprietarului sau a împuternicitului legal al acestuia.

-Cerere pentru eliberare certificat fiscal (Model 2016 ITL - 015 ) - 2 exemplare;

-Taxă timbru 4 lei

-Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.

-Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai delegatului sau împuternicitului legal al firmei.

-Cerere (Model 2006 Model 2016 ITL - 023)

-Copie certificat deces

-Copie acte identitate moştenitori

-Certificat fiscal

-Cerere tip pentru înregistrare (Cerere înregistrare1)

-Fişa de înregistrare

-Cerere înmatriculare (Cerere Înmatriculare persoane fizice / Cerere înmatriculare persoane juridice)

-Actul de identificare al solicitantului (copie) - pentru persoane fizice

-Certificat de înmatriculare al solicitantului (copie) - pentru persoane juridice

-Actul de proprietate asupra vehiculului

-Dovada efectuării inspecţiei tehnice

-Fişa de identificare

-Copie după declaraţia fiscală/decizia de impunere

-Dovada plăţii taxei (41 lei) pentru vehicule lente conform H.C.L. nr. 271/2006 şi legea 571/2003 privind Codul Fiscal.