skip to Main Content

Anunț intabulare gratuită

Primăria orașului Salcea a încheiat un contract cu o firmă autorizată privind intabularea gratuită a terenurilor, prin programul derulat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
În cadrul acestui contract, au fost prinse la finanțare intabularea gratuită a parcelelor de teren din următoarele tarlale: După Mereni, Cioate, Între pâraie, După stâni, Pietriș dreapta, Pietriș stânga, Ivănești dreapta, Ivănești stânga, Căprărie dreapta, Căprărie stânga, Livezi, Nuci, Fasoliște. Toți proprietarii de teren ce fac obiectul contractului de intabulare gratuită, sunt rugați să se prezinte cu toate actele de proprietate în original și actul de identitate în original, la sediul Primăriei orașului Salcea, în zilele lucrătoare din perioada 09.01.2023 – 20.01.2023, în intervalul orar 07:30 – 15:30.
Proprietarii de teren ce s-au prezentat cu documentele complete în luna septembrie 2022, nu trebuie să mai vină și în perioada 09.01.2023 – 20.01.2023.
Detalii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Salcea, telefonic la numărul de telefon 0230/529319 sau accesând site-ul www.primariasalcea.ro .

Back To Top