skip to Main Content

Anunț intabulare gratuită

Toți proprietarii de teren ce dețin suprafețe de teren în tarlaelele După Mereni, Cioate, Între pâraie, După stâni, Pietriș dreapta, Pietriș stânga, Ivănești dreapta, Ivănești stânga, Căprărie dreapta, Căprărie stânga, Livezi, Nuci, Fasoliște, sunt rugați să se prezinte cu actele de proprietate și identitate în original, la sediul Primăriei orașului Salcea, în zilele lucrătoare din perioada 12.09.2022 – 23.09.2022, în intervalul orar 07:30 – 15:30, în vederea intabulării gratuite a terenurilor.

Lista documente

Back To Top