skip to Main Content

Anunț public ref. Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drumul Expres Pascani- Suceava

 Anunț public

privind decizia etapei de încadrare

 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, titular al proiectului “Autostrada Pașcani – Suceava”, propus a fi amplasat în județele Suceava, Iași și Botoșani, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:

proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Națională  pentru Protecția Mediului din str. Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 – 16:00 și vineri între orele 8:30 – 13:30, la adresa de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

 

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea de privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Back To Top