Tel / Fax: 0230-529319

Anunț aprobare grant tomate și usturoi conform O.U.G. nr. 13/2024

Pentru înscrierea online documentele vor fi semnate, datate și vor purta sintagma „conform cu originalul” fiind însușite de către beneficiar.